“Partimizin Kurucusu Abdülhamid Han’dır”

Yılmaz bir coşku ve heyecan içerisinde kürsüdeki hatipleri dinlemektedir. Milletvekili Hasan Aksay, Üstad Necip Fazıl, Mehmed Akif’in dostu, bir ara dergimizin yanında hediye ettiğimiz Kara Kitap’ın yazarı Eşref Edip sırayla kürsüye gelmiş ve kalabalığı coşturdukça coşturmuşlardır. Nihayet kongrede Genel Başkan seçilecek olan Necmettin Erbakan’a gelir sıra. O da o günler için olduğu gibi bugünler için de tokat gibi bir konuşma yapar ve partisinin kurucularını saymaya başlar. Gazetelere göre şöyle bir liste çıkarmıştır: “Sizden niye saklayayım. Asıl kurucularımız Alparslan, Melikşah, Nizamülmülk, Kılıç Arslan, Sultan Murad, Sultan Yıldırım Hazretleri, Sultan Fatih Hazretleri, Akşemseddin Hazretleri, Ulubatlı Hasan, Sultan Yavuz, Orhan Gazi ve Sultan Hamid Hazretleridir. Onların ve diğer İslam liderlerinin ışığında yürüyeceğiz.” Dikkat edilirse listede sadece İslama hizmet etmiş dünya sultanları yoktur; Fatih’in Şeyhi Akşemseddin hazretleri gibi manevî sultanlar, Nizamülmülk gibi vezir-filozoflar da ihmal edilmemiştir. Bu, partinin değil, davanın manifestosudur ve müteakip 50 yılda Türkiye’yi dönüştürecek büyük dinamik o sözlerin ruhunda yatmaktadır. Vefatının 8. yıldönümünde merhum Necmettin Erbakan’ı dosya halinde işlemeye karar verişimizin altında bu dinamiği anlama çabası yatmaktadır. Yani bir bakıma 50 yıl önceye giderek bugünün temellerini, potansiyellerini, filizlerini bulmaya çalışacağız. Dava arkadaşlarından gazeteciler ve araştırmacılara kadar onu bize tanıtacak kalemlere açtık sayfalarımızı. Beğeneceğinize inanıyoruz. İkinci bir dosyamız var bu sayıda. Bu defa vefatının 10. yıldönümünde Bilge-Mimar Turgut Cansever’i yakından tanıyanlara sorduk, sayfalar dolusu anlattılar. Derin Tarih her zamanki gibi dopdolu sayılarla yoluna devam ediyor. Mart sayımızda buluşmak dileğiyle. Hayırla kalınız efendim.

Mustafa Armağan

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Benzer konular