Bayram Paşa Tekkesi Ve Sanat Şahikası Bir Mezar Taşı

Medrese, sıbyan mektebi, tekke, türbe, sebil, çeşme ve dükkânlarla müzeyyen İstanbul’un Haseki semtindeki Bayram Paşa Külliyesi adını, IV. Murad’ın sadrazamlarından olan bânisinden alır. Bünyesinde cami bulunmayan külliyede medrese ve tekkenin bir arada yer alması dikkat çekicidir. Farklı tarikatlara hizmet eden tekkenin çevresinde zamanla iki ayrı parselde hazire vücut bulmuştur. Hazirede nazar-ı dikkatten kaçmayacak letafetteki mezar taşları arasında Şeyh Hüseyin Efendi’nin eşi Zehra Hanım’ın kabri âdeta bir sanat şahikasıdır.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular