Osmanlı’nın İlk Millî Anıtı: Âbide-İ Hürriyet ve Kitâbeleri

Kağıthane vadisine hâkim Hürriyet-i Ebediye tepesi üzerinde, bir tarafı park alanı, bir tarafı da Çağlayan Adliyesi ile çevrelenmiş vaziyetteki Âbide-i Hürriyet, II. Abdülhamid rejimine karşı olan Jön Türklerin “Hürriyet, Müsâvat, Uhuvvet” terkibinin umdelerinden ilkini taşımak suretiyle 31 Mart Ayaklanması sırasında ölen Meşrutiyet taraftarları için yaptırılmıştı. Bugün Enver Paşa, Talat Paşa ve Midhat Paşa gibi İttihat ve Terakki’nin öncü isimlerinin kabirlerine ev sahipliği yapmaktadır.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular