Dandanakan İslam Tarihine Düşen Cemre

Mâverâünnehir’de yaşadıkları kötü günlerin ardından kendilerine güvenli bir hayat alanı bulmak amacıyla 1035’te Ceyhun Nehri üzerinden Horasan’a geçen Tuğrul ve Çağrı beylerin liderliğindeki Selçuklular, Gazneli Mesud’a mektup göndererek itaatlerini bildirmiş ve kendilerine yerleşmek için bir toprak parçası verilmesini istemişlerdi. Daha önce yaşadığı Arslan Yabgu tecrübesinden dolayı ağzı yanmış olan Sultan Mesud bu talebi sert bir şekilde reddetmekle kalmadı, üzerlerine Hacib Beydoğdu komutasında bir ordu sevk etti. Fakat Gazneliler amaçlarına ulaşamadılar. Başlangıçta bazı başarılar elde eden Beydoğdu, 1035 Temmuz’unda hezimete uğrayarak geri çekilmek. Bu beklenmedik zaferin hemen ardından Sultan Mesud’a yeniden haber gönderen Selçuklular, Gaznelilerle savaşmak istemediklerini, yaptıklarının nefs-i müdafaa olduğunu, yerleşmek için sadece bir miktar toprak istediklerini bildirdiler.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular