Selçukluları Boğan Moğol Girdabı

Cengiz Han 1220’li yılların başında Moğolları tek bayrak altında toplamayı başararak onlardan korkunç bir savaş makinesi meydana getirdi. Kısa süre içerisinde Moğolistan, Mâverâünnehir, Horasan, Azerbaycan ve Kafkasya’yı kontrol altına alacaklar, devrin en kudretli İslam devletlerinden Harezmşahları tarih sahnesinden sileceklerdi. İşgal ettikleri bölgeleri kan deryasına çeviren Moğolların yükselişi Cengiz Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Ardılları bir yandan Çin’i işgal ederken diğer yandan batıya doğru ilerlemeyi sürdürdüler. Deşt-i Kıpçak olarak isimlendirilen Karadeniz’in kuzeyini boydan boya geçerek Avrupa’ya ulaşmakla kalmadılar, aynı zamanda İran’ın da altını üstüne getirdiler. Yaklaşık 1,5 asırdan beri Müslüman hükümdarlara kan kusturan Alamut İsmâilîlerini bir çırpıda yok ettiler. 1243’te meydana gelen Kösedağ bozgunu ile Türkiye Selçuklularına boyun eğdirerek Anadolu’yu, 1258’de de Bağdat’ı işgal ederek Abbâsî coğrafyasını egemenlikleri altına aldılar. Yaklaşık yarım asır devam eden ve önüne çıkan bütün engelleri tarumar eden dev bir fırtınayı andıran bu büyük işgal hareketi, tarihlere Moğol istilası olarak geçti.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular