Selçuklu’nun Hürrem Sultanları

Devleti kurtaran kadın Altuncan Hatun

Selçuklu devlet idaresinde etkili olan ilk kadın, Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun’dur. Onun hakkında “Çok dindar, aklın ve dinin hoş gördüğü belirli bir görüş ve niyet sahibi idi. Yoksullara pek çok sadaka verir, çok yararlı ve iyi işler yapardı. İyi fikirli ve azimli olup ihtiyatlı idi. Bu sebeple eşi Sultan Tuğrul, birçok işte ve çeşitli sorunlarda onun fikrini alır ve bunların çözümlerini kendisine bırakırdı” (Sıbt İbnü’l-Cevzî) denilmiştir.

Altuncan Hatun siyasetteki etkinliği sayesinde Selçuklu Devleti’nin devamı noktasında hayatî bir rol üstlenmiş, bundan ötürü “devlet kurtaran kadın” diye anılmıştı. Tuğrul Bey, üvey kardeşi İbrâhim Yinal’ın isyan edip tahtı ele geçirmek üzere Hemedan’a doğru hareket ettiği haberini alınca Altuncan Hatun ve Amîdülmülk’ü ülke yönetimiyle ilgilenmeleri için Bağdat’ta bırakıp süratle Hemedan’a yöneldi. Hemedan’a İbrâhim Yinal’dan önce ulaştı; ancak yanında yetersiz miktarda asker olması ve İbrâhim Yinal’ın, Türkmenleri kendi yanına çekmesi sebebiyle zor durumda kaldı. Bunun üzerine Tuğrul Bey vezirinden ve Altuncan Hatun’dan yardım istedi. Buna, Amîdülmülk kuşatma altındaki Sultan’a yardım edilemeyeceği, Halife Kaim-Biemrillâh ise Besâsirî’nin Bağdat’ı işgali tehlikesi karşısında Selçuklu askerlerinin buradan ayrılmamasını istediği için karşı çıktılar.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular