Necmettin Özçelik: Kût günde en az üç kere aklımdan geçiyor

Herkesin unuttuğu Kûtu’l-Amâre sizin gündeminize nasıl girdi?

Kût zaferi gündemime değil, ha­yatıma girdi diyebilirim. Beşiktaş’ta oturuyorum. Eşimle çeşitli vesile­lerle Çırağan Sarayı’na gittiğimiz­de muhakkak Yahya Efendi’ye de uğrayıp dua ediyorduk. 20-25 sene evvel gittiğimizde bir gün Halil Kut Paşa’nın kabriyle karşılaştım. Tabii 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’den sonra en büyük zaferin Kûtu’l-Amâ­re’de kazanıldığını biliyordum.

O günden sonra artık sık sık Ha­lil Paşa’yı ziyaret ettim. Böylece bir bağ oluştu aramızda. Bundan sonra okumalarımı ilerleterek Sa­kallı Nureddin Paşa’yı, Süleyman Askerî Bey’i araştırdım, Selman-ı Pak’ı inceledim. İngilizlerin Os­manlılar üzerindeki planları üze­rine araştırmalar yaptım.

2006 yılı Kût zaferinin 90. yıldö­nümüydü. Rahmi Koç Müzesi’nde 4 arkadaşımla beraber bir anma top­lantısı düzenledim. Sivil ve askerî erkândan yaklaşık 90 kişi katıldı. Çoğu dostlarımızdı zaten. Saygı duruşunda bulunduk, İstiklâl Mar­şı’nı ve o zamanlar Mehmetçiğin cepheye giderken okuduğu Osman­lı marşını okuduk. Zaferle ilgili su­num yaptık. Velhasıl Kût’u o yıldan beri düzenli olarak anıyoruz.

Benzer konular