Kûtu’l-Amâre’de esir olmak

Almanya’nın yanında savaşa katıl­ma kararı aldıktan sonra ilan edi­len Cihad-ı Mukaddes ile resmen sa­vaşa dahil olmuştuk. Kafkas, Irak, Sina-Filistin, Suriye, Çanakkale, Galiçya, Ma­kedonya, Romanya, Yemen ve Hicaz cephele­rinde kahramanca savaştık. Buralarda yaşa­nan trajedi üzerine ciltlerce kitap yazıldı. Ya esirlerimiz? Uzun ve çileli esaret yılları ve sonrasında yaşananlar, en az cephedeki kadar hatırlanmaya değmez mi?

İngilizlerle mücadele edip binlerce esir ver­diğimiz cephelerden biri Irak Cephesi, burada yaşanan en önemli kuşatma da Kûtu’l-Amâ­re idi. 28 Eylül 1915’te başlayan Birinci Kû­tu’l-Amâre Muharebesi’ni kazanan İngilizler Türk kuvvetlerini Bağdat’ın güneyindeki Sel­man-ı Pak mevziine çekilmek zorunda bırak­tılar. Buna mukabil 22 Ekim 1915 sabahı iki kolla cepheden, iki kolla da kuzeyden taarru­za geçen İngiliz askerî gücü 51. Tümenin 23 Kasım’da başlattığı harekât sonucu geri çekil­mek zorunda kaldı. Türk kuvvetleri İngilizle­rin peşini bırakmadı. Sıkı bir takipten sonra 5 Aralık 1915’te Kûtu’l-Amâre mevzi­ine vardı ve 4,5 ay süren kuşatma sonucunda General Townshend ile kuvvetleri teslim oldu.

Benzer konular