Cem Sultan ve II.Bayezid Vatikan’da Ağırlanıyor

İtalyan ressam Pinturicchio (1454-1513), hocası Pietro Perugino ve öğrencisi Raffaello ile İtalyan Rönesans resminin en önemli temsilcilerindendir. Vatikan’daki Papalık Sarayı’nın Borgia Bölümü’nde 1492-94 yılları arasında Pinturicchio ve çırakları tarafından dekore edilen Azizler Salonu’nun baş duvarındaki St. Catherine’s Disputation (“İskenderiyeli Azize Katherina’nın İmparator Maksentius Huzurunda Pagan Filozoflarla Tartışması”; “Papa’nın Huzurunda Cem Sultan” diye de bilinir) adlı tablo, diğerleriyle birlikte ikonografik bir bütün oluşturur.

1492-1503 arasında papalık yapan ve VI. Aleksander diye anılan Rodrigo Borgia (1431-1503), hayatını geçirmek üzere yaptırdığı salonlarda tavanlarla birlikte bütün duvarları kaplayan bu geniş boyutlu ikonografik tasvirin emrini vermişti.

Papa’nın saray görevlilerinden teolog, tarihçi ve yazar Dominikan Rahibi Annio Da Viterbo (1437-1502), Paolo Cortesi (1465-1510) ve Domeniken Rahibi Francesco Colonna (1433-1527) tarafından dönemin ruhuna uygun bir kurgu planlanarak antikiteyi din ile buluşturan, Katoliklik ile birlikte Papa ve Papalığı yücelten bir anlatım tarzı ortaya çıkarılmıştır. İşte bu ikonografi içinde en ayrıcalıklı duruma sahip olan bu duvar resmidir.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular