Vaftiz töreninde mehteranın işi ne?

Venedikli ressam Vittore Carpaccio’ya (1465-1525/6) sipariş edilen Selenelilerin Vaftizi (The Baptism of the Selenites) adlı eser, Osmanlı-Venedik ilişkilerine dair sembolik mesajıyla dikkat çeker. En önemli Hıristiyan azizlerinden İtalyancasıyla San Giorgio, bilhassa siparişi veren Dalmaçya San Giorgio ve San Trifeo Cemiyeti’nin koruyucu azizlerindendi.

Eserin yapıldığı dönemde Adriyatik ve Dalmaçya kıyılarında Osmanlılar ile Venedik arasında çetin bir mücadele yaşanmaktaydı. Siparişi veren cemiyetin Dalmaçya ve çevresiyle ilişkili olduğunu düşünürsek Carpaccio, Osmanlı-Venedik ilişkileriyle yakından ilgili olması hasebiyle San Giorgio ikonografyası için çok da alışılmış olmayan bir konuyu tercih etmiştir diyebiliriz.

Tablonun da içinde yer aldığı 7 eserden oluşan seri cemiyetin koruyucu azizlerine adanmıştır. Vaftiz olayı Libya topraklarında geçer ve Oryantal kimliği vurgulanmaya çalışılan Selene kenti konu edilir. Ejderhayı öldürüp Prensesi kurtaran Aziz, Selene’de hürmetle karşılandıktan sonra kentin Kral ve Kraliçesi Hıristiyanlığı kabul eder. Bu sebeple de Hıristiyanlığın koruyucusu durumundaki Aziz onları vaftiz ederken tasvir edilir.

1502’de başlanan ve 5 yılda tamamlanan eser 141×285 cm boyutlarında olup tual üzerine tempera tekniğiyle yapılmıştır.

Benzer konular