Mustafa Kemal Kur’an-ı Kerim’e nazîre yazdırmıştı

Evet, Karabekir, Araboğlu­nun yâvelerini Türk oğulla­rına öğretmek için Kur’an’ı Türkçeye tercüme ettirece­ğim! Ve böylece de okutacağım! Tâ ki budalalık edip de aldanmakta devâm etmesinler” (Kâzım Karabekir Anlatıyor, Haz.: Uğur Mumcu, Tekin: 1993, s. 92-4; Cumhuriyet, 10-29 Haziran 1990). “Tek Adam” bu sözleri 14 Ağustos 1923 akşamında, resmî maarif progra­mını tesbit etmek üzere teşkil edilmiş Hey’et-i İlmiye şerefine Türk Ocağı’n­da verilen çay ziyafetinde sarf ediyor.