Tarihi satır arasından okumak yahut eski defterler

Jorge Luis Borges Kum Kita­bı’na adını veren öyküsün­de, tıpkı kum gibi, başı ve sonu olmayan bir kitabı an­latır. Kahramanımız (ki bu bin kitaplık Arjantin Ulusal Kütüp­hanesi’nde çalışan Borges’tir) sayfa­ları yıpranmış, tipografisi kötü, iki sütun halinde düzenlenmiş, sıkışık metinlerden oluşan bu kitabın bir sayfasında bir çocuğun elinden çık­ma, beceriksizce çizilmiş bir çapa resmi görür.

Benzer konular