Bir Elinde Dîvanu Lugâti’t-Türk Diğer Elinde İlyada

Osmanlı padişahları arasında siyasî ve askerî dehâsı yanında sanata ve ilme merakıyla da öne çıkan Fatih Sultan Mehmed, hakkında yazılan kitap ve makalelere rağmen, şahsiyeti ve bazı icraatlarıyla ardında aydınlatılmamış yığınla soru bırakmıştır. Merak edilen yönlerinden biri de entelektüel kişiliği, kitap ve kütüphanelere düşkünlüğüdür. Fatih’in kitapları ve kütüphanesiyle ilgili nitelikli çalışmalar yürüten Prof. Dr. İsmail Erünsal, Fatih’in Entelektüel Portresi  kitabında cihan padişahının entelektüel yönüne ışık tutuyor.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular