Bizans kiliselerine fethin eli dokundu

İstanbul 1453’te genç padişah II. Mehmed tarafından fethedildikten sonra şehirde bir miktar Bizans halkı kalmıştı. Bunun­la birlikte zamanında Hıristiyanlığın en büyük merkezlerinden olan İstanbul’u çevi­ren surların içinde yapılmış irili ufaklı dinî yapıların ne olacakları hususunda belirli bir karar yoktu. Ancak o zaman kuvvetli bir su­rette varlığını gösteren vakıflar ve İslam hu­kuku böyle umumi yapılar hakkında birta­kım hükümler ortaya koymuştu. Buna göre boşaltılmış dahi olsa eski bir Bizans ibadetha­nesinin şehre yerleşen Türk halkı tarafından işgaline izin verilmiyordu. Bu eserler umu­mun ibadetine ayrılmış olduğundan ancak aynı şekilde kullanılmak üzere Müslümanla­ra açılabilirdi.

Benzer konular