Vefatının 250. Yıl Dönümünde Ayasofya Hatîbi Mehmed Efendi

1187 hicrî yılının ilk ayı olan Muharrem, 25 Mart 1773 tarihinde başlamıştı. O günlerde aşûreler mi pişmedi, Muharrem oruçları mı tutulmadı, kim bilir? Fakat 6 Muharrem (30 Mart) günü Sirkeci’nin Hocapaşa semtindeki bir evde başlayan yangın, herkesin tadını kaçırdı. Evin haylı yaşlı sâkini olan Ayasofya Câmii Hatîbi Mehmed Efendi, evin bütün sermayesi sayılan ebrî (ebrû) kâğıtlarını derdest edip dışarı çıkmağa çalışırken, kendisi de alevlere mâruz kaldı ve her biri san’at eseri vasfı taşıyan ebrûlarıyla beraber yandı gitti.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular