İlk Jeologlarımızdan Prof. Dr. H. Nafiz Pamir 1939 Erzincan Depreminin Ardından Uyarmıştı

“Evvela memleketin en zayıf ve zelzeleye en müsait yerleri nerededir? Bunları iyice tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Sistemik tetkiklerle yapılacak bir jeolojik-tektonik harita bu zayıf hatların nerelerde olduğunu gösterecektir. Bundan başka, zelzele yerlerinde hangi tip inşaatın bize elverişli olduğunu araştırmak da lazımdır. Bu hususta diğer zelzele memleketlerinin tecrübelerinden istifade etmek kabildir. Fakat bu nev’iden musibetlere mazide olduğu gibi istikbalde de maruz kalmak tehlikesinde olan memleketimizin âtiye şamil, esaslı ve büyük bir vazifesi de vardır ki bu felaket, bu vazifeye başlanmasını emretmektedir.” Bu satırlar, ilk jeologlarımızdan Prof. Dr. Hamid Nafiz Pamir’in 1939 Erzincan depreminin ardından kaleme aldığı bir yazıya ait. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığımız büyük depremle, Pamir’in ne kadar haklı olduğunu anladık (mı sahiden?)

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular