Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin Manzûm Bir Fetvâsı

Osmanlı Devleti’nde özellikle 16-18. yüzyıllarda bazı şeyhülislâmlar kendilerine nazmen sorulan meselelere nazmen cevap vermişlerdir. Bu gelenek 16. yüzyılda özellikle Ebussuûd Efendi’nin fetvâları ile başlamış, buna diğer şeyhülislâmlar da katılınca uygulama gelenek hâline gelmiştir. Ebussuûd Efendi’nin daha önce neşredilmeyen manzûm fetvâsına ilk defa yer veriyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular