İran’da Arap Alfabesini Değiştirme Projesi Neden Başarılı Olamadı

İran’da Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişe dair ilk teşebbüsler 19. yüzyıla tarihlenir. Batılı eğitimden geçmiş bazı isimler, Arap harflerinin İslâm milletlerinin cehalet ve geri kalmışlığının sebeplerinden biri olduğu yönünde propaganda faaliyetlerinde bulunarak bazen Arap harflerinin kullanımında revizyona gidilmesi yönünde teklifte bulunmuş, bazen de İranlıların Türkler gibi Latin alfabesine geçmelerini tavsiye etmişti. Ne var ki, İran toplumunda alfabe değişikliği hususunda bir türlü sağlam bir zemin ve kamuoyu tesis edilememiştir.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular