Nadir Şah Caferîliği Beşinci Mezhep Olarak Kabul Ettirmek İstemişti

İran şahlarından Nadir Şah, Safevî hanedanını devirip Sünnîliğe geçmeyi ve Caferî mezhebinin Osmanlı Devleti tarafından beşinci mezhep olarak tanınmasını istiyordu. Bu hususta Şeyhülislâm Feyzullahefendizade Seyyid Mustafa Efendi tarafından hazırlanan ve İran’a gönderilen fetvada geçen ifadeler, teklifin Osmanlı Devleti tarafından niçin reddedildiğini gözler önüne sermektedir. Bazı yönleriyle yanlış bilinen ve karanlıkta bırakılan konunun perde arkası ve fetvada yazılanlar…

Benzer konular