Sultan II. Abdülhamid’den İngiliz Gazeteciye Ayar: “Bizde Bu Memleketi Şifaya Kavuşturacak Kuvvet Mevcut”

Aslen Polonyalı olan devrin meşhur İngiliz gazetecisi, Times ve Herald Tribune’ün Paris muhabiri de Blowitz (tam adı Henry Georges Stephan Adolphe Opper de Blowitz, 1825-1903), Şark Ekspresi’nin 4 Eylül 1883’de gerçekleşen ilk seferine katılır. Aralarında dönemin ünlü sanayici ve yatırımcılarından George Nagelmackers, Fransız ve Belçika hükümet erkânı, Fransız yazar Edmond About, Değirmenimden Mektuplar’ın yazarı Alphonse Daudet’nin oğlu Léon Daudet ve Osmanlı’nın Paris sefareti ticaret ataşesi Mishak Efendi’nin de bulunduğu 40 seçkin konukla birlikte İstanbul’a gelir.

De Blowitz’in bu seyahate katılmaktan maksadı, mesleği gereği röportaj konuları yakalamak ve imkân bulduğu takdirde Sultan 2. Abdülhamid Han’la görüşmektir. Bunu tavsiye eden de, Osmanlı’nın Paris sefareti başkâtibi Oseb Efendi’dir.

De Blowitz mülakat için biri Sadrazam Said Paşa’ya, diğeri teşrifatçı Münir Bey’e olmak üzere Paris büyükelçisi Esad Paşa’nın iki mektubunu getirmiştir. Ayrıca kendisine, bu iki kişi görüşme talebini Sultan’a iletmekten çekinirse bu işi sarayla ilişkisi olan bazı kimseler aracılığıyla gerçekleştirebileceği hatırlatılır. Bunlardan biri, sarayla sıkı münasebeti olup Sultanın teveccühünü kazanmış olan Vakit gazetesi müdürü Filip Efendi’dir.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular