Kiosk’üm Var Deryaya Karşı!

Bu yıl “Türk Dili Yılı”, duyan duy­mayana haber versin! Türk Dili Yılı olmasına Türk Dili Yılı da, gerektiği şekilde değerlendirilebilecek mi? Habire “medeniyet” vurgusu yapı­lan bir toplulukta dil şuuru teşekkül etmemişse, ne yapacağız? Dilsiz me­deniyet olur mu? Binlerce yıllık biriki­mimizi taşıyan zengin bir dilimiz var. Asya’nın kuzey ve doğusundan Türkis­tan’a, Horasan’a, İran’a ve oradan Tür­kiye’ye. Türkiye’den de Balkanlara. Bu geniş coğrafyada zengin bir dil mira­sından faydalandık. Büyük şairler ve yazarlar, ilim ve fikir adamları yetiş­tirdik. Onlar bize muhteşem eserler ar­mağan ettiler.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular