Pir Hüseyin Baba Âsitânesi

Pir-i Sânî kabul edilen Şeyh Hüseyin Baba ile Bosna Nakşîliğinin ikinci devresi başlamıştır. Şeyh Hüseyin Baba’nın cehrî zikri de ilave ederek tesis ettiği Hüseynî kol ile Nakşibendîlik, Bosna’da ilk devirden daha sağlam bir zeminde kök salmış ve halk arasında en çok rağbet edilen tarikat haline gelmiştir. Onun tarafından kurulan tekke günümüzde de Bosna’nın maneviyatını beslemeye devam etmektedir.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular