Büyük Fizyoloji Âlimi ve Nobel Adayı Ord. Prof. Dr. Kemâl Cenap Berksoy (1876-1949)

İstanbul Tıp Fakültesi’nde çağdaş anlamda fizyoloji, Şakir Paşa’nın Claude Bernard’ın yanında 4 sene kaldıktan sonra dönmesi ve Tıp Fakültesi’nde o zamanki ismiyle Menafiü’l-Âzâ yani Fizyoloji derslerini vermeye başlamasıyla gerçekleşir. Şakir Paşa’nın 1874’te Avrupa’dan döndükten sonra başlattığı bu dersler çok zor şartlarda gerçekleşmekteydi. Hayvan laboratuvarları, deneysel çalışma imkânları, lafı kolay fakat fiiliyatta zordu. Yıllar içinde konunun ehemmiyeti anlaşılmış ve Paşa derslerini büyük bir alâkayla dinleyen öğrencilere vermeye başlamıştı. Ancak herhangi bir klinik uygulamaya dayanmayan bu dala ilgi azdı. Bazı meraklı talebeler laboratuvarlarda çalışıyorlardı ancak bu işe gönülden bağlı yardımcı bulmak zordu.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular