Dev Bir Patolog Bilim Adamı ve Müderris: Hamdi Suat Aknar

19. yüzyıl hekimliğin büyük atılımlarla geliştiği bir dönemdir. Burada Claude Bernard, Pasteur gibi büyük öncüler arasında -günümüzde ismi az bilinen büyük bir dev olan- Virchow da hekimliğe yön vermiş, büyük atılımlar yüzyılı olarak 20. yüzyılı hazırlamış kişilerden biri olmuştur. Bunların arasına röntgeni keşfeden Rontgen’i (1895) de listeye koyarsak bu büyükler grubunu belirlemiş oluruz. Buna mukabil bilindiği gibi Sultan II. Abdülhamid Pasteur’ün (1886) ve Claude Bernard’ın yanına (1870) öğrenciler göndermiş, alanlarında Mekteb-i Tıbbiye’de bilgi birikimi oluşmuştu. Buna mukabil bu yeni patoloji yaklaşımı için o güne kadar kimse gönderilmemişti. Bu önemli kişiler içinde adı geçen Virchow birdenbire o zamana kadar bilinen şekilde hastalığın dokulardaki bozukluklarla ortaya çıkmayıp doğrudan doğruya hücredeki bozukluğun etkisiyle geliştiğini ve asıl hastalığın başlangıcının doku değil kat’i şekilde hücre olduğunu göstermişti.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular