Ege

Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz’dan sonra, 1 Eylül 1922’de “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verir ve on gün sonra İzmir’i ve denizini görecek bir mevkide, Belkahve’de kahvesini höpürdetir… 9 Eylül’de Mustafa Kemal Paşa’nın “ilk hedef” olarak işaret ettiği Akdeniz’e varılmış mıydı? Bugünkü adlandırmalara göre, Akdeniz’e değil, Ege’ye ulaşılmıştı. Bilmem ki Atatürkçülükle yatıp kalkanlar bu zihin karışıklığına yol açan emrin medlulünü (acaba “gösterilenini” desek anlarlar mı?) araştırdılar mı? “Mustafa Kemal Paşa Ege Denizi diye bir deniz tanımıyordu” desem şiddetli itirazlar yükselebilir! Paşa’ya cehalet isnad etmiyoruz, onun zamanında olmayan bir adlandırmadan söz ediyoruz.  Bu adlandırma, bizde 1941 Coğrafya Kongresi’nden sonradır ve kendi koyduğumuz ismi bir kenara bırakıp hasmımızın verdiği adı benimsemek anlamına gelmektedir. Biz o denize asırlarca Akdeniz Adaları Denizi yahut Adalar Denizi derdik. Cezayir-i bahrisefid de aynı anlamda idi.

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında… 

Benzer konular