Sembollerin ve Dilin Tılsımlı Tahtı: Muska

Âlemin bir cüzü olalı beri kendimizi onun tehlikelerinden korumak için kimi nesnelere müracaat edip güçlerinden medet umuyoruz. Birtakım sembol ve işaretler aracılığıyla temin edildiğine inanılan bu güç farklı kültürlerde farklı formlar kazanan muska vasıtasıyla çıkar karşımıza. Ferdî kullanım alanlarından muhtelif coğrafyalardaki fonksiyonuna, İslâm geleneğindeki yerinden tılsımlı gömleklere muskanın ayak bastığı düğüm düğüm yollar…

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular