Endülüs’ten Vatikan’a Mushaf Yanginlari

12. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında Trabluşsam’da, Reconquista döneminde de Endülüs topraklarında şehirlerin yağmalanması sırasında Müslümanlara ait kitaplar yakılıp ortadan kaldırılmış; Ortaçağ sonlarında Kur’ân-ı Kerîm tercümeleri Avrupa’da yasaklanmış yahut ateşe verilmişti. Hz. Muhammed’i (sas) “sahte peygamber”, İslâmiyet’i de batıl bir din olarak göstermek üzere gerçekleştirilen sistematik saldırılar ve misyonerlik faaliyetleri neticesinde ateşe verilen kütüphanelerin, böylece asırlık ilmî ve kültürel birikimin göz göre göre yok edilmesinin kan donduran hikâyesi…

Benzer konular