Hangisi Cem Sultan?

Fatih Sultan Mehmed’in Çiçek Hatun’dan olan talihsiz küçük oğlu Sultan Cem’in maceraları hakkında pek çok şey yazıldı. Bunların bir kısmı Osmanlı tarihinden derlen­miş bilgilere dayanır, bir kısmı da Batı kaynak­larının yardımıyla vücuda getirilmiştir. Bu irili ufaklı çalışmaların yanı sıra, hiç de az sayılma­yacak bir diziyi de Sultan Cem’in portreleri hak­kındaki araştırmalar teşkil eder. Onun gerçeğe uygun bir portresinin olup olmadığı ve eğer var­sa, hangisinin en doğru tasviri olduğu bugün ar­tık tartışma konusu olmaktan çıkmalıdır.

Vatikan’da bulunan Azize Katherina fresko­sundaki süvari resminden hareketle konuyu aydınlatmakta fayda var. Sultan Cem olduğu kabul edilerek hemen her kitapta bir reprodük­siyonu basılan Türk kıyafetinde atlı bir adam resmi vardır. Bu resmin aslı, Roma’da Vatikan Sarayı’ndaki Borgia Apartmanı’nın Azizler Sa­lonu’nda büyük duvarı süsleyen “Aziz Katheri­na’nın Tartışması” isimli fresk kompozisyonun­da yer alır.

Perugialı ressam Bernardino di Betto (Bene­detto) -sanat tarihinde Pinturicchio veya Pin­toricchio adıyla tanınır- 1484-90 yıllarında Ro­ma’da Papa hesabına çalıştıktan sonra, 1492’de tekrar Roma’ya gelerek Borgia dairesinin iç süs­lemesinin siparişini alır. Fransa kralı VIII. Char­les Roma’ya girip Papa ile anlaştığında bu da­irede yemek yemiş ve henüz tamamlanmamış olan iç süslemeyi çok beğendiğini ifade etmiştir (Ocak 1495). Böylece bu tablonun 1492-94 yılları arasında Cem’in Papa’nın yanında Vatikan Sara­yı’nda yaşadığı sıralarda yapıldığı gayet açık ola­rak anlaşılmaktadır.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular