Hıristiyanlık Batılı Değil Doğuludur

Hıristiyanlık bugün hâlen yaşayan “ilahî kökenli” dinlerden biri. Günümüzde Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarındaki nüfusun çoğunluğunu bu dinin müntesipleri teşkil eder. Dünyada yaklaşık 1.7 milyar insana tekabül eder bu nüfus.

Hıristiyanlık, aslı, kökeni ve kutsal mekânları itibarıyla Doğu’ya aittir. Hz. İsa Yahudi kökenli bir Kudüslüdür. Bu şehirde yaşadı, bu şehirde dünya hayatına veda etti. Onun ilk çekirdek cemaati olan Havarilerinin (sahabeleri) tamamı da Kudüslüydü. Hıristiyanlığın yayılıp kök saldığı topraklar Doğu coğrafyasıdır, yani Filistin, Suriye, Anadolu, Mısır’dır. Kısaca Hristiyanlık, Doğuludur. Tarihî süreç içinde Avrupa’da yayılmaya başlamıştır.

Hıristiyanlığın İmparator Büyük Theodosius döneminde Doğu Roma’nın resmî dini olmasıyla Bizans yayılma hızına ivme kazandırdı. Fakat İslamın Suriye, Irak, Mısır ve Anadolu’da hâkim güç olmasıyla ahali hızla İslamlaştı. Bunun sonucu olarak Hıristiyanlık da zayıfladı. Genel olarak, Hristiyanlık söz konusu olunca, haliyle sıradan vatandaşın aklına hemen Avrupa ve Amerika gelir. Yaklaşık 40 yıllık akademik hayatım boyunca, zaman zaman yazılı ve sözlü medyada, İslam ülkelerinden herhangi birinde Hıristiyan varlığı haberlere konu edilince “burada da mı Hıristiyanlar var?” gibi sorularla çokça muhatap oldum. Bu algının ana sebeplerinin başında, Doğu Hristiyanlığı üzerine İslam coğrafyasında başta akademik çalışma olmak üzere, yeterli derecede çalışma olmaması gelir.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular