Sultan’dan Hicaz’ın Hacılarına Su Arıtma Tesisi

Yenbu Arap Yarımadası’nın Kızıldeniz kıyısındaki liman şehridir. Aynı zamanda Medine-yi Münevvere’nin limanı olarak da bilinir. Medine-yi Münevvere’ye uzaklığı yaklaşık 200 km’dir. Liman özelliğinin yanı sıra Mekke-Suriye ticaret yolları üzerinde olmasıyla da tarihte önemli bir rol üstlenmiştir. Hicretin ardından bu ticaret yollarını kontrol altına almak isteyen Peygamber Efendimiz (sas), düzenlediği gazve ve seriyyelerle Yenbu’nun emniyetini sağlayacaktı. Bu sebeple Yenbu halkı İslamiyet’le hicretin hemen ardından tanışmıştır. Yenbu’nun en önemli özelliği, Kuzey Afrika ve Suriye’den hacca gidenlerin güzergâhı üzerinde olmasıdır. Bu sebeple Yenbu’dan geçen hacıların ihtiyaçlarının giderilmesi bölgeyi elinde bulunduran İslam devletlerinin görevleri arasında yer alır. Emeviler, Abbasiler, Fatımîler, Eyyûbîler ve Memlûklerin idaresi altına giren Yenbu, Hint Okyanusu’ndan gelen gemilerin Kızıldeniz’de uğradıkları limanlar arasında yer alıyordu.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular