İskilipli Atif Efendi’nin İstiklâl Mahkemesi’ndeki Savunma Metni

İlk defa Necip Fazıl tarafından yazılan sonra da umumi bir kabule mazhar olan İskilipli Atıf Efendi’nin Ankara İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanırken gördüğü bir rüya üzerine savunma yapmaktan vaz geçtiği söylemi, Tahirü’l-Mevlevi’nin -önemli bir kısmı İstiklâl Mahkemesi’ne tahsis edilen- hatıratı yayınlanınca epeyce şüpheli bir hale gelmişti. Yakın dönemde TBMM Vakfı tarafından yayınlanan İstiklâl Mahkemeleri zabıtları ise bu iddiayı tamamen çürüttü. Zira merhum İskilipli Atıf Efendi’nin, altı sayfalık bir savunma metni kaleme aldığı ve bunu mahkemede okuduğu ortaya çıktı. Söz konusu müdafaanamenin tam metni ilk defa yayınlanıyor…

Benzer konular