Kâbe Yolları İçin Bir Rehber: Nehcetü’l Menazil

Bir tür “rehber” olarak yazılmış menâsik-i hac yahut menâzil-i hac metinleri telif tarzları ve öncelikli maksatları itibariyle birkaç türe ayrılabilir. Hac mevsimini, Kâbe yollarına düşme zamanlarını vesile edinerek bu kitaplardan Nehcetü’l-Menâzil’i gündeme taşıyalım. Taşıyalım ki içinde dolaşan hissiyatı ve bilgileri, kat ettiği memleketlerin hususiyetlerini, ayrıca bu tür kitapların önceliklerini ve farklılaşan, çeşitlenen anlatım biçimlerini müzakere edelim.

Benzer konular