Kanal İstanbul’un Mimarı Dört Osmanlı Padişahıymış

Kanal İstanbul projesinin birçok alternatif güzergâhı belirlenmekle beraber, bunlardan biri diğerlerine göre öne çıkmakta: Küçükçekmece gölünden başlayarak Karadeniz’e ulaşan rota. Bu güzergâh tercih edilirse -diğer alternatiflere göre- kanal daha kısa zamanda ve daha az maliyetle inşa edilebilecektir. Zaten yaklaşık 8 km kadar karaya girmiş olan Küçükçekmece gölü, içinden gemilerin çok rahat geçebilecekleri bir derinliğe sahip olmasına rağmen atıl durumdadır. Üstelik iki yakasına ticaret ve yolcu gemileri için limanlar da çok rahat inşa edilebilir.

Küçükçekmece gölünün liman inşasına elverişli yapısını Osmanlı görmemiş olabilir mi? Görmek bir yana, düşünmüşler de. Kanal İstanbul projesinin ilk mimarları dört Osmanlı padişahıdır. Arşiv belgeleri incelendiğinde Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid ve Sultan V. Mehmed Reşad’ın projeyle ilgilendikleri açıkça görülür.

Birçok orijinal projenin ilk somut adımlarının Sultan Abdülmecid devrinde ortaya atıldığını görürüz. Küçükçekmece gölü liman projesi de bunlardan biri. Her projede olduğu gibi bu fikir de ihtiyaca binaen gündeme gelmişti.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular