Keramet Eseri Kıblesi ve Saat Ayar Merkezi Oldu

Bayezid Camii inşaatı beş yılda bitmiş, çift minareli muhteşem eser bütün haşmetiyle ortaya çıkmıştı. O gün açılışı yapılacak, Cuma namazı Bayezid Han’ın iştirakıyla kılınacaktı. Meydana insan seli akıyordu. Bizans’ın “Theodosius Forumu” olarak isimlendirdiği alan hınca hınç dolmuştu. Gelenler muhteşem eser karşısında hayranlıklarını ifade edecek söz bulmakta zorlanıyorlardı.

Dilden dile yürekleri ürperten bir hikâye dolaşıyordu:

“Sermimar Hayreddin Ağa’dan (Mimarın Kemaleddin, hatta Yakub Şah bin Sultanşah olduğunu söyleyenler de var) dinledim muhterem. Söylediğine göre, caminin kıblesini tespitte zorlanmış. Bayezid Han da tam o sırada camiyi kontrole gelmiş. Sermimarın telâşını merak edip ayıtmış: ‘Bu telâşın da n’ola Mimarbaşı?’

‘Kıble telâşıdır Hünkârım, hesaplamalarıma göre şol canipte olmak lâzım gelir, velâkin bazıları itiraz eder. Karar veremezem.’

Padişah Hazretleri ayaklarını işaret edip ‘ayaklarını ayaklarıma basup bak bakalım, belki müşkilin âsân olur’ buyurmuş.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular