Selçuklular Antalya’yı Nasıl Fethetti?

Selçukların Antalya’nın fethi için Bizanslılarla 100 yılı aş­kın bir süre mücadele ettik­lerini biliyor muydunuz? Ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı bir cazibe merkezi olduğu düşünülürse Bizanslıların onu el­den çıkarmamak, Türklerin de ele geçirmek için kıyasıya savaşmala­rına şaşmamak gerek. Uğruna nice cenklerin gerçekleştiği, bu yorgun, bir o kadar dinç ve müsterih şehrin tarihine yolculuk edelim birlikte. Bergama Krallığı, Roma İmpara­torluğu, Araplar, Türkler ve Avru­palıların hâkimiyeti altına giren, Hıristiyan kaynaklarında Attalia, Adalia ve Satalia isimleriyle kayde­dilen şehrin kurucusunun Ber­gama Kralı II. Attalos olduğu kabul edilir. Şehir Türklerin Anadolu’ya geldiği dönem­de Bizans İmparatorlu­ğu’nun hâkimiyetindeydi. Ticarî önemi dolayısıyla Selçukluların Ege ve Ak­deniz’e yaptığı seferlerin ilk hedefleri arasında var­dı haliyle. Türkiye Selçuklula­rı Sultan I. Mesud (1116-55) devrinde kuruluşunu ta­mamlayarak Anadolu’ya hâ­kim bir güç hâline geldi. I. Me­sud Bizans İmparatorluğu’nun güneydeki topraklarıyla bağlantısı­nı kesmek amacıyla sık sık Ege ve Akdeniz bölgelerine akınlar düzen­liyordu. Antalya’ya yapılan seferler de bu siyasetin bir parçasıydı.

Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos 15 Ağustos 1118’de ölün­ce Selçuklular fırsattan istifade De­nizli ve civarını ele geçirdiler. Fakat yeni İmparator Ioannes Komnenos 1119’da Denizli’yi, 1120’de Ulubor­lu, yani Sozopolis’i Türklerden aldı. Bununla da yetinmeyerek Beyşehir gölü civarına, oradan da Antalya’ya ilerleyerek güzergâh üzerindeki birçok kaleyi ele geçirdi.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular