Kur’ân-ı Kerîm Sayfaları Kese Kâğıdı Olarak Kullanılmıştı

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, Kur’ân-ı Kerîm ve diğer dinî kitapların matbaalarda basımı birçok kolaylık sağlasa da hatalı baskı neticesinde, üzerinde âyet-i kerîmelerin yazılı olduğu binlerce sayfanın İslâm’a ve kitaba hürmete aykırı şekilde değerlendirildiği görülür. Kur’ân-ı Kerîm sayfaları bakkal ve pazarlarda kese kâğıdı olarak kullanılmış; bunlar ihbar ve şikayetler neticesinde tespit edilerek faillere birtakım cezalar verilmişse de mesele tam anlamıyla çözüme kavuşturulamamıştır.

Benzer konular