Mehdilik İddiasındaki Kâdiyânîlerin Osmanlı Projesi Mesihlik

Mesihlik, Mehdilik ve peygamberlik iddiasında bulunan Mirza Gulâm Ahmed Kâdiyânî’nin Hindistan’da kurduğu Kâdiyânîliği Osmanlı ülkesinde yaymak üzere II. Meşrutiyet sonrasında bir grup teşekkül etmiş, Türklerle Hintli ve Arap Müslümanların arasını bozma gayesi güden bu grup Osmanlı ülkesindeki Müslümanlara yönelik kışkırtıcı faaliyetlerde bulunmuştu. 19 Kasım 1911’de Osmanlı Devleti’nin Londra Büyükelçisi Ahmed Tevfik Paşa’nın Kâdiyânîliğin bir temsilcisinden aldığı enteresan mektup, bu faaliyetlerin iç yüzünü gösteren ima ve işaretlerle doludur.

Benzer konular