Nobel Ödülüne İki Kez Aday Olan Fizikçi: Prof. Dr. Fezâ Gürsey (1921-1992)

Nobel Fizik Ödülü’nü almaya en yakın olan Türk, Fezâ Gürsey, 7 Nisan 1921’de İstanbul’da doğdu. Azerbaycan’da doğmuş bir askerî doktor olan babası Ahmet Reşit Süreyya Bey (1888-1962)’le asker olan babasının görevi dolayısıyla Üsküp’te doğmuş olan Prof. Dr. Remziye Hisar (1902-1992)’ın ilk çocuğudur. Annesi Paris Sorbonne Üniversitesi’nde kimya dalında devlet doktorası yapan ilk Türk kadınıdır; çalışmaları dolayısıyla 1991’de TÜBİTAK Hizmet Ödülü almıştır. Babası Tıp Fakültesi’ndeyken fiziğe büyük ilgi duymuş, uzun yıllar askerî okullarda ve Harbiye’de Fizik hocalığı yapmış ve çalışma yılları arasında defalarca ilmî incelemeler için Avrupa’ya gönderilmiş bir kişidir. Doktor Reşit Bey’in Viyana’da Erwin Schrödinger’in derslerine devam ettiği belirtilir. Fezâ Gürsey’den sonra ailenin 1924’te bir kızı olmuş, Dehâ isimli bu hanım psikiyatri uzmanı olmuş ve uzun yıllar Amerika’da yaşamıştır.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular