Osmanlı’da Bayram Nizamı Çoşku, Edep, Protokol

Osmanlı sarayında bayram kutlamaları Ramazan’ın 27. günü başlar, buna “Arefe mua­yedesi” denirdi. “Arefe muaye­desi” şeyhülislamın “Paşakapı­sı”nda sadrazamı kutlamasıyla başlar; o gün ve ertesi gün bo­yunca vezirler, devlet ricali ve Ocak ağaları sadrazamı ziyaret ederlerdi. Ramazanın son gününde ise sarayda “Arefe Divanı” ya­pılırdı. “Recep, Şaban, Ramazan derken, işte geldi mübarek bayram” diye başlardı eski bay­ram hutbeleri. Eski bayramlar daha mı güzeldi bilemeyece­ğim ama daha içten yaşandığı­nı söyleyebilirim. Eskilerimiz “sayılı günler çabuk geçer” der, bayram hazırlıklarına Ramaza­nın 15’inde başlarlardı. Bu bir zaruret­ti, çünkü hazır giyim kavramından eser yoktu: Her şey “ısmarlama” yapı­lırdı. Kumaş alınır, terziye gidilir, öl­çü verilir, oradan ayakkabıcıya gidilir, ayak kalıbı çıkarılırdı.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular