Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uzanan İlim Dolu Hayat

19.yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk yarısı Türkiye’de temele kadar inen çok büyük değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bu yıllarda yaşayanlar yaptıkları her şeyi zorluklar içinde gerçekleştirmişlerdir. Bu uzun ve zahmetli geçiş döneminin önemli din ve fikir adamlarından biri olan Mehmet Şerafeddin Yaltkaya, yıllarca öğretim üyesi ve din görevlisi olarak çalışmış, çeviri ve araştırmaları ile dikkati çekmiş; ayrıca hayatının son yıllarında yüksek düzeyde idarî sorumluluklar yüklenmiş ve Atatürk’ün cenaze namazını kıldırarak tarihî olaylarda vazife almış bir kişidir. Ailem vasıtasıyla çok genç yaşta iken Yaltkaya’yı hem Adıvarların Soğanağa’daki evinde, hem de Süheyl Ünver’in Enstitüsü’nde yapılan Cumartesi toplantılarında tanıdım. Kendisi ince yapılı, orta boylu, çok temiz giyinen, kırlaşmış saçı ve sakalı, ahenkli sesi, parlak, canlı gözlerle insanın derhal dikkatini çekecek bir görüntüye sahipti. Yaltkaya 1879’da İstanbul’da Cerrahpaşa semtinde Altımermer civarında Seyyid Ömer mahallesinde, Balcı yokuşundaki babasının evinde doğdu.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında

Benzer konular