Sahibi Ölür Kütüphane Viran Olur

Yazılarımı sürekli takip eden oku­yucularım hatırlayacaklardır; geçen aylarda “Eski İstanbul’un Eskimeyen Kitap Kurtları”ndan bah­setmiştim. Bu ay bu konuya devam ediyorum. Zira mesele değil birkaç ya­zı, birkaç cilt kitap olacak çaptadır ve maksadım ilerde bu mevzuda çalışa­caklara yol göstermektir.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi’nde Tarih ve Arkeoloji Bölümü’nde görev yapan Prof. Arif Müfid Mansel büyük bir kitap meraklısıydı. Mansel, Sultanahmet’te konağı, Boğaz’da Paşa­bahçe’de yalısı olan hariciye müsteşa­rı Tevfik Paşa’nın torunuydu. 1905’de İstanbul’da doğmuş, ilk ve orta öğre­nimini Saint Benoit Fransız Lisesi’nde görmüştü. Mimarlık okumak istiyor­du fakat o sıralarda Alman Arkeoloji Enstitüleri Müdürü Prof. Dr. Theodor Wiegand, Müzeler Müdürü Halil Ed­hem Eldem’e bir mektup yazarak Al­man hükümetinin, yeni Türkiye Cum­huriyeti’ne bir dostluk işareti olmak üzere Türk gençlerini arkeolog olarak yetiştirmek için Almanya’ya davet et­tiğini bildirmişti. Halil Edhem Bey bu dört gençten biri olarak Arif Müfid Bey’i uygun gördü. (Aralarında akraba­lık bağı vardı. Arif Bey’in kızkardeşi, Osman Hamdi Bey ailesinin geliniydi).

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular