Türk Sözleri Divanı’nın Gölgesinde!

Türkiye’de eline sözlük alan herkes Kaşgarlı Mahmud’un adını bilmese bile onun eserinden haberdar olur. Bütün Türkçe sözlükler onun Divanü Lügati’t-Türk’ünden çıkmıştır desek, yanlış olmaz. 1975’te Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayını ile uğraşırken Divan’ı ilk defa dünya gözüyle Millet Kütüphanesi’nde görmüştüm. Yazılışının üzerinden 9 asır geçmişti. 1977 yılında TRT’de “Sanat Sözlüğü” adlı bir TV programı vesilesiyle de çekimini yapmıştık. Kitap, Abbasi hilafetinin merkezinde, Kaşgarlı Mahmud’un Bağdat’ta olduğu yıllarda 1068-1072 arasında yazılmış ve Malazgirt zaferinden bir yıl sonra tamamlanmış. Kültür tarihimiz açısından bakılırsa, Malazgirt zaferi kadar önemli bir hadisedir bu Divan’ın yazılması. Her ne kadar “sözlük” olarak anılıyor ise de bugün bildiğimiz, kullandığımız sözlükler gibi değil.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular