Ülkemizde Dermatolojinin Kurucusu Müderris Doktor Celâleddin Muhtar

Celâleddin Muhtar Özden, 1865 yılı Ağustos ayında İstanbul’da dünyaya gelir. Babası Mehmed Muhtar Bey, annesi Emine Muhtar Hanım’dır. Dr. Kemâl Muhtar (1874-1956) ve Dr. Âkil Muhtar Beylerin annesi ayrı ağabeyidir. Bilindiği üzere Mehmed Muhtar Bey, Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane Nazırları Dr. Marko ve Dr. Saip Paşa zamanlarında Başkâtip ve Kavaid-i Osmaniye Hocası, Mekteb-i Harbiye-yi Şahane’de Edebiyat Hocası olarak hizmet etmiş saygın bir kültür adamımızdır. Celâl Muhtar 1881 yılında Mekteb-i Tıbbiye-yi Askeriye’ye girer; 1887’de yüzbaşı hekim olarak bitirir ancak yoğun bir şekilde Hilâl-i Ahmer bünyesinde hizmet edecektir. Dr. Zoiros Paşa’nın idaresindeki Dersaadet Dârü’l-Kelp Ameliyathanesi’ne atanır; burada kuduz ve bakteriyoloji yöntemlerini öğrenir ve Pasteur Enstitüsü’nün yayınlarını takip eder. Kuduz aşısı hazırlamak için tavşan bulmak üzere Büyükada yakınındaki Tavşan Adası’nda tavşan bile yakalamıştır.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular