Süleymaniye Camii Hazîresindeki Mezar Taşından Okunan Trajik Cinayet

Süleymaniye Camii hazîresindeki bir mezar taşında geçen kayıt dehşet verici bir aile dramını belgeler. Ferik İbrahim Paşa adındaki birine ait kabrin celi TA’LİK kitâbesinde şair Kerimi buradaki zatın ölüm sebebinin kendi eşi olduğunu, karşılığında onun da kaderin uğursuzluğuna uğrayarak cezasını bulduğunu aktarır. Sicill-i Osmânî’deki biyografik malumat ise Paşa’nın ölümünün ardındaki kan donduran cinayeti ayrıntılarıyla aktarmaktadır.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular