Allah, Millet, Vatan Yolunda

“Serden Geçen” adam 100 yaşında

Allah-millet-vatan düşmanlarına karşı yalın kılıç “Açın kapıları Osman geliyor” diyerek “Ser”den geçen Osman Yüksel’in nüfus cüzdanında 25 Temmuz 1917 [Rumi 1333] tarihinde doğduğu yazılıdır. Kendisi ise doğru tarihinin 26 Temmuz 1917 olduğunu söylemiştir. Asıl adı Osman Zeki Yüksel’dir. Aslen Antalya Aksekilidir. Babası Akseki Müftüsü Salim Efendi’dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi talebeliği sırasında 3 Mayıs 1944 Türkçülük Hâdiselerine karıştığı için başını Hüseyin Nihal Atsız’ın çektiği Irkçılık-Turancılık davasından hapis yatmış, hapisten çıktıktan sonra tedrisât için aynı fakülteye başvurmuşsa da, bu hakkı gasp edilmiştir. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’e hitaben yazdığı ve “Yüksek Vekâletin Alçak Vekiline” diye başlayan dilekçe ile “Ağzının sağ yanıyla Kur’an okuyan, sol yanıyla kızıl ıslık çalan Bakan” sözleri yüzünden yeniden hapsedilmiştir. Bir gün 1500 mumluk elektrik altındaki “tabutluk” işkencehânesinde dayanamaz bağırır: “Yücel aşkına, ecel terleri döküyoruz! Bize yapılan zulümlerin hesabını elbet bir gün soracağız!” 1947-62 seneleri arasında toplam 33 sayı neşredilecek olan ve birçok sayısı toplattırılan Serdengeçti dergisini çıkartmış, “gözüpek” yazılarından dolayı okuyucuları ona “Serdengeçti” demişlerdi. Giderek “Serdengeçti” mahlası soyadının bile önüne geçmiştir.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular