Mecelle Şârihi Küçük Ali Haydar Efendi

Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na girme kararı alan Osmanlı Devleti’nin hazırladığı cihad fetvası-nı 14 Kasım’da Fatih Camii’nde okuyan oydu. 1918’de Medine’yi İngilizlere teslim etmemek için ölü-müne direnen Fahreddin Paşa’yı ikna görevi de ona verilmişti. Ahmed Cevdet Paşa zamanında başlayan Mecelle çalışmalarını üstlenen heyetin de içindeydi. Hâsılı, zor işlerin ismiydi. Meşhur “Mecelle hocası” Ali Haydar Efendi’den bahsediyoruz. Hani şu adını tarihe “Mecelle şârihi” olarak yazdıran büyük hukuk-çu ve âlimden…

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular