Manastırlı İsmail Hakkı Efendi

Son dönem Osmanlı ilim çevrelerinin en tanınmış simalarından biri olan Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, İstanbul’da “ulemâ-yı sitte” diye bilinen altı büyük âlimden biriydi. Ayasofya Camii’nde verdiği vaazlarla halkın yoğun teveccühüne mazhar olmuştu. Sultan Reşad’ın çıktığı meşhur Balkan seyahatinde ona eşlik etmiş, Kosova’da on binlerce insana Cuma hutbesi vermişti. Mehmed Âkif’in yakın çevresinden olan Manastırlı, vefatıyla Osmanlı ilim dünyasında doldurulması zor bir boşluk bıraktı.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular