İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ve Britanya Modeli Sömürgecilik

Batı’nın sömürgecilik hevesi ve ‘Doğu zenginlikleri’ne açlığı yeni değil. 15. yüzyılda Kaliküt Limanı’na varan Portekizlilerin açtığı yola önce İspanyollar dahil oldu. Onların yaklaşık bir asır süren rakipsiz dönemlerinin ardından Hollanda, Fransa ve İngiltere de Hint Alt Kıtası’na gözünü dikti ve çetin bir sömürgecilik rekabeti doğdu. 31 Aralık 1600’de, ticaretin yanında misyonerlik faaliyetlerini de esas kabul eden İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin kurulması ise sömürgecilik tarihinde yeni bir sayfa açacaktı.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular