Osmanlı Materyalistlerinin El Kitabı: Madde ve Kuvvet

19. yüzyıl yalnızca çetin savaşların, siyasî ve ekonomik buhranların yaşandığı bir dönem değil, inanç ve fikir sahasında köklü dönüşümlere de şahit olunan bir evredir. Siyaset sahasında imparatorluklar çağı kapanırken, materyalizm ve natüralizm gibi fikir akımlarıyla dünyaya (ve öte dünyaya) yönelik geleneksel telakkiler de yerinden edilmektedir. Bu moda akımlardan ‘nasipsiz kalmayan’ genç Osmanlı aydını da özellikle elden ele gezen bir kitapla söz konusu dönüşüme ayak uyduracaktır.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular