Türklerin Diyâr-ı Rûm’da Kurdukları Şehir Medeniyeti

Selçuklu tarihinin ihmal edilen sahalarından biri de şehircilik tarihi. Türk boylarının göçebe yaşadığı genellemesinin yol açtığı körlük sebebiyle Malazgirt zaferi sonrasında Anadolu’daki Türk yerleşimi dikkate değer bulunmamıştır. Oysa Anadolu’ya gelen Türklerin küçük bir kısmı hayvancılıkla uğraşırken, çoğunluk şehirlere yerleşmiş, bu topraklardaki tekniği ve kültürel birikimi tevarüs ederek bir şehir medeniyeti inşa etmişlerdir.

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular